New

Czym jest Mam Zdanie?

MamZdanie zostało utworzone w 2010 roku jako pierwszy ogólnopolski serwis wspomagający prowadzenie otwartych konsultacji społecznych. Powstał w odpowiedzi na potrzebę większej przejrzystości tworzenia aktów prawa i innych dokumentów określających polityki publiczne.

Po kilku latach serwis pojawia się w nowej odsłonie, rozbudowany o komponent przeznaczony do prowadzenia konsultacji społecznych na poziomie lokalnym. Tzw. lokalne MamZdanie daje gminom możliwość posiadania własnej, unikalnej przestrzeni w Internecie służącej prowadzeniu konsultacji społecznych online.

Naczelnymi zasadami funkcjonowania MamZdanie były i nadal pozostają: powszechna dostępność projektów dokumentów, określenie czasu w jakim są one przedmiotem konsultacji oraz możliwość wyrażania opinii na temat dokumentów (po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie). Dzięki serwisowi wszystkie tak wyrażone opinie są dostępne nie tylko dla instytucji, konsultującej dokument, ale dla wszystkich zainteresowanych - odwiedzających serwis. Po zakończeniu konsultacji instytucja zapraszająca do konsultacji ma możliwość (a często wręcz obowiązek) ustosunkowania się do zgłoszonych uwag. Po zakończeniu konsultacji danego dokumentu zarówno dokument jak i wszystkie sformułowane w ramach jego konsultacji wypowiedzi automatycznie przenoszone są do ogólnodostępnego archiwum konsultacji (dostępne w sekcji konsultacje “Zakończone”). Wszystkie konsultacje wraz z wypowiedziami, które były prowadzone za pomocą pierwszej wersji aplikacji MamZdanie dostępne są pod adresem archiwum.mamzdanie.org.pl.


Konsultacje ogólnopolskie

Komponent ogólnopolski jest przeznaczony do prowadzenia konsultacji społecznych o zasięgu ogólnokrajowym. Jest to kontynuacja funkcji serwisu, która była dostępna od momentu jego utworzenia. Każdy zarejestrowany użytkownik MamZdanie (organizacja pozarządowa, instytucja publiczna szczebla centralnego) ma możliwość zainicjowania własnych konsultacji, których zasięg obejmuje całą Polskę. Utworzona konsultacja jest widoczna na stronie głównej serwisu, w sekcji konsultacje ogólnopolskie. Korzystanie z komponentu ogólnopolskiego jest darmowe.


Konsultacje lokalne

Komponent lokalny został stworzony szczególnie z myślą o gminach, dbających o jakość prowadzonego dialogu z mieszkańcami, chcących do tego wykorzystywać, obok bezpośrednich form kontaktu, również narzędzie internetowe.


Korzyści dla gminy, która dołączy do projektu:

  • Własna, spersonalizowana subdomena,

  • Proste w obsłudze i intuicyjne tworzenie nowych konsultacji,

  • Automatyczne powiadomienia dla użytkowników (m.in. o nowych konsultacjach, o publikacji podsumowania konsultacji),

  • Wszystkie informacje o lokalnych konsultacjach zgromadzone w jednym miejscu,

  • Wersja podstawowa narzędzia dostępna za darmo, bardziej zaawansowane funkcjonalności dostępne za niewielką opłatą.

Serwis został przygotowany wspólnie przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz Firmę Pretius i jest przedsięwzięciem całkowicie apolitycznym.

Wersja podstawowa serwisu MamZdanie, dostępna za darmo, została sfinansowana z funduszy EOG, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, jako część projektu „Konsultacje z zasadami” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.

Wersja rozszerzona serwisu, dostępna za niewielką opłatą, została sfinansowana ze środków własnych Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz Firmy Pretius.

Zapraszamy do korzystania z serwisu i jego promocji. Mamy nadzieję, że dzięki niemu uczestnictwo w życiu publicznym będzie prostsze. Będziemy wdzięczni za wszystkie opinie, które pomogą go nam udoskonalić.

Jeżeli chciałbyś przekazać swoją opinię na temat funkcjonowania serwisu lub chcesz przyłączyć się do lokalnego MamZdanie, zapraszamy do kontaktu z nami: mamzdanie@stocznia.org.pl

Zespół MamZdanie